Skolor och utbildningar

Konstfack: Inredningsarkitekt –73

Journalisthögskolan: –87

Påbyggnad 20p journalistik, JMK, Sthlms Universitet

Cityuniversitetet: Omvärldsbevakning

Högskolan i Jönköping: Digital bildbehandling


Vidareutbildningar vid FOJO

Kurs i genetik

Kurs i omvärldsbevakning

Kreativt skrivande

WebbTV-producentutbildning