Apple Computer, tidningar och seminarier

Volvo, texter till interntidningar.

Aftonbladet, medverkat vid etableringen av webben ab.se.

Ericsson, texter till interntidningar, seminarier.

Framtiden, tidning riktad till studenter, texter.

Företag & Framtid, producerat omvärldsrapporter som: Morgondagens Omvärld, Morgondagens Arbete, Morgondagens Skola, Modern Ekonomi, WatchOut m fl samt verkat som webbredaktör för Watch out Europe, med flera webbar.

Telia, producent av intranätnyheter, personaltidning och reportage.

Trygghetsrådet, webbplatsen ”Trygghetsrådets Arbetsmarknadstorg”, tidningen “Morgondagens Arbete” distribuerad till landets samtliga arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder. 

Posten, Redaktionssekreterare och producent av ”Posten & Omvärlden”.

Pharmacia, producerat “Pharmacias Omvärldsrapport”.

SAS, Producerat chefsbrevet ”Kanalen” i två språkeditioner.

Bra Böcker Bokförlag, producerat Nationalencyklopedins kundtidning ”NE-nytt”.

Semcon, Webb-redaktör för omvärldsmaterial på Semcom-webben. 

KK-stiftelsen, Webredaktör för webbportalen ”Knut” och  ”Kollegiet” samt redaktör för det digitala nyhetsbrevet ”IT och lärande”. Producerat ett uppslag i pappersversionen av ”IT och lärande” och texter för andra publikationer utgivna av KKs.

Merck: omvärldsbevakniing, tidningsartiklar

EIO: tidningsartiklar

Folkhälsoinstitutet: Konferensbevakning

GoDome: Fotouppdrag

Som frilans medverkat i tidningar som DN, SvD, och Expressen, samt i en lång rad facktidningar och specialpress

Övriga uppdrag:

Jag har hållit en lång rad seminarier, ofta på temat Omvärldsbevakning/Omvärldsanalys; för Nordanstigs Kommun, för försäkringsbolaget SPP och för SE-banken , för att nämna några uppdragsgivare. Som chefredaktör för tidningen ”Office Publishing”, arrangerade jag en lång rad seminarier på temat ”digital trycksaksproduktion”. På uppdrag av ”Företag & Framtid” har jag arrangerat, deltagit i och samordnat en lång rad seminarier och pressaktiviteter. Medielärare Jensen Education i Stockholm. Arbetat som VD för Axelsons International och som kommunikationsansvarig i Axelsons Gymnastiska Institut.

Webbar:

Otre, webbplatsen Otre.se

Opifex Wines, webplatsen Trofe.nu samt Opifexwines.se

Peggo.nu, en webbplats  finansierad av EU

Merck Serono, webbplatsenerna Tarmcancer.nu, Merck Serono Kongress

Clubaxelsons.se, klubbsida för tidigare elever hos Axelsons